Sākusies biedru reģistrācija uz tikšanos ar tieslietu ministru J.Bordānu

https://docs.google.com/forms/d/1xfidEkRqi2-DSuNzW8QJ2Yw1xnE5vaPRYEEHGvS7f5M/

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Testaments – līdzeklis, kas fiksē mantojuma atstājēja gribu

Civillikums testamentu atzīst par visefektīvāko līdzekli mantojuma atstājēja gribas fiksēšanai, lai nodrošinātu tās saistošo spēku, mantošanas procesā, īstenojot mantojuma atstājēja gribu. Testaments kā vienpusējs darījums, saglabā mantojuma atstājējam īpašumtiesības, kas ietver tiesības rīkoties ar savu mantu, būt tās īpašniekam, līdz nāves brīdim. To, vai konkrētais testaments kā līdzeklis spēs nodrošināt mantojuma atstājēja vēlmju īstenošanu, nosaka adekvāti izvēlētā testamenta forma un saturs, kā arī tas, vai testamentā paustā mantojuma atstājēja griba ir bijusi patiesa, to nav ietekmējusi ne maldība, ne spaidi, ne viltus. Ar testamentu pieļaujama likumiskā un neatņemamās daļas tiesīgā mantinieka atstumšana, norādot konkrētus, likumā minētus iemeslus, kuru esamība vai neesamība jāpierāda personai, kas to apgalvo, tomēr, pat publiskā testamentā pausta mantojuma atstājēja griba var tikt apstrīdēta un tiesa veiks gan pierādījumu izvērtēšanu, gan normu tulkošanu, gan mantojuma atstājēja gribas izpēti, lai pārliecinātos par to, vai mantinieks ir pamatoti atstumts no mantojuma. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Õnnitlen Teid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul!

eesti-lippLatvijas juristu apvienība sveic Igaunijas kolēģus valsts svētkos!

Image | Posted on by | Leave a comment

Eksperti: Vairākas baznīcas vienā konfesijā atbilst reliģijas brīvības un demokrātijas principiem

Tiesības vienā konfesijā dibināt un reģistrēt vairāk nekā vienu baznīcu atbilst reliģijas brīvības un demokrātijas principiem, jo nodrošina iespēju ticīgajiem sekot sev pieņemamākajam virzienam, Latvijas juristu apvienības rīkotajā ekspertu diskusijā “Pārmaiņas reliģisko organizāciju dzīvē pēc Satversmes tiesas sprieduma” atzina eksperti.

Šonedēļ notikušās diskusijas mērķis bija analizēt nepieciešamās Reliģisko organizāciju likuma un citu normatīvo aktu izmaiņas pēc pērn pieņemtā Satversmes tiesas sprieduma, kā arī vērtēt valsts un baznīcas attiecību dažādus aspektus Latvijā.

“2018. gada aprīlī Satversmes tiesa atzina par Satversmei neatbilstošām vairākas Reliģisko organizāciju likuma normas. Viena no tām liedza vienā konfesijā dibināt vēl kādu baznīcu, savukārt cita ierobežoja jaundibinātu draudžu iespējas apvienoties baznīcā – lai to varētu darīt, šīm draudzēm vispirms katru gadu desmit gadu periodā bija jāpārreģistrējas. Satversmes tiesas spriedums rada virkni jautājumu, uz kuriem, pilnveidojot reliģisko organizāciju regulējumu, atbildes būs jāmeklē gan ekspertiem, gan likumdevējiem,” norādīja Latvijas juristu apvienības pārstāvis Kristaps Zariņš.

Diskusijā kā eksperti piedalījās Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece Agita Misāne, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inese Runce, diskusiju vadīja Kristaps Zariņš. Diskusijas klausītāju vidū bija Satversmes tiesas pārstāvji, Saeimas deputāti, Tieslietu ministrijas pārstāvji, akadēmiskie pētnieki un citi interesenti. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība sveic Lietuvas kolēģus valsts 101 gadu jubilejā!

Lietuva ir pirmā triju Baltijas valstu starpā, kura atzīmē šogad 16.februārī 101 gadu jubileju. Latvijas juristu apvienība sūta sirsnīgākos sveicienus kolēģiem no Lietuvas juristu savienības nozīmīgajā valsts notikumā!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aptauja par medību šaujamieročiem

Posted in Uncategorized | 1 Comment

LJA diskusija

Ekspertu diskusija
PĀRMAIŅAS RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU DZĪVĒ
PĒC SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA

Pirmdien, 2019. gada 18. februārī, no 10.00 līdz 12.30
Birojnīcā, Dzirnavu ielā 84 k-2 (Berga Bazārs)
2018. gada aprīlī Satversmes tiesa atzina par Satversmei neatbilstošām vairākas Reliģisko organizāciju likuma normas. Aktuāls kļūst jautājums, kādas politiskās, juridiskās, cilvēktiesību un citas sekas izriet no šī Satversmes tiesas sprieduma? Diskusijā eksperti analizēs iespējamās pārmaiņas reliģisko organizāciju normatīvajā regulējumā. Pasākuma mērķis ir arī veicināt plašāku diskusiju sabiedrībā, iesaistot likumdevēju un medijus.
Diskusijas eksperti:
– Egils Levits, jurists, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis
– Agita Misāne, vēsturniece, reliģiju pētniece
– Inese Runce, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vēsturniece
– Kristaps Zariņš, jurists, Latvijas juristu apvienības pārstāvis
Diskusijas norise:
10.00 – 10.15 Dalībnieku ierašanās
10.15 – 10.30 Diskusijas tematu prezentēšana
10.30 – 11.30 Ekspertu diskusija par prezentētajiem tematiem
11.30 – 12.30 Diskusija ar auditorijas iesaisti
Moderators Kristaps Zariņš
Diskusijā aicināti piedalīties Satversmes tiesas pārstāvji, Saeimas deputāti, Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga pārstāvji, akadēmiskie pētnieki, žurnālisti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment