Sieviešu gada balvas pasniegšana

Kitija Bite ar sveicējiem

22.jūnijā Rīgā notika balvu pasniegšana dažādās sieviešu nominācijās. Balvu saņēma arī Latvijas juristu apvienības valdes locekle Kitija Bite.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svinam Līgo svētkus

Jānīt`s sita vara bungas Līgo, Līgo!
Kalna staba galiņā
Līgo, Līgo!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Par situāciju Ukrainā

Latvijas juristu apvienība un tās biedri seko līdz sabiedriski politiskajiem notikumiem pasaulē kopumā un konkrēti Ukrainā. Informācijas iegūšanai par notikumiem Ukrainā tiek izmantoti tiešie kontakti ar pirmavotiem vai citādi tiešā veidā iegūtā informācija. Biedri analizēs iegūto infomāciju, analizēs starptautisko publisko tiesību normas. Analīzes rezultāti tiks izdiskutēti biedru zinātniskajā sanāksmē, pēc kuras taps atzinums ar pamatojumu par notikumu juridisko kvalifikāciju.

Šobrīd, neskatoties uz faktisko militāro darbību, Ukraina Krievijai nav pieteikusi karu, kā arī Krievija nav pasludinājusi karu Ukrainai. Veidojas jauna juridiski pilnveidojamā situācija, kad divas valstis, neatrodoties kara stāvokļa juridiskajos apstākļos, faktiski veic militāras darbības viena pret otru. Veidojas formāls kāzus, ka konflikta puses nevar nosaukt viena otru par kara ienaidnieku, jo nav notikusi pāreja kara juridiskajā režīmā Ukrainai un Krievijai vienai pret otru.

Juridiskās analīzes ietvaros tiks apskatīti sociālie, militārie, humanitārie, politiskie, ekonomiskie un kriminoloģiskie notikumu aspekti.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienībai 18!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas Advokatūrai 100!

LJA priekšsēdētājs Rihards Bunka, Latvijas Zvērināto advokātu padomes vadītājs Jānis Rozenbergs, Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Maizītis (komisijas darbs studentu vērtēšanā)

Latvijas juristu apvienība sveic savus biedrus, kuri tiesību zinātnes laukā darbojas advokāta statusā. Bez zvērinātu advokātu padomes, Latvijā darbojas vairākas advokātu dibinātas NVO – Advokātu atbalsta biedrība, Krimināllietu advokātu biedrība, Advokātu tenisa klubs, Advokātu koris u.t.t. Šo un citu organizāciju pārstāvji ietilpst dažādos valsts veidotajos konsultatīvajos orgānos: Tieslietu padomē, MK/NVO memoranda padomē, KNAB Sabiedriski konsultatīvajā padomē, Tieslietu ministrijas darba grupās. Augstie advokāta aroda standarti nodrošinājuši advokātu zināšanu izmantošanu akadēmiskajā vidē, daudzi advokāti ir augstskolu pasniedzēji. Latvijas juristu apvienība arī turpmāk uzturēs ciešas partnerattiecības ar citām juristu NVO.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība izsaka līdzjūtību profesora K.Torgāna ģimenei

Līdzjūtību profesora ģimenei sociālajā tīklā “Twitter” izteicis Valsts prezidents Egils Levits, kurš norāda, ka tiesību zinātne ir cietusi smagu zaudējumu un Torgāns ir viens no “Latvijas lielajiem juristiem”.

1962. gadā K.Torgāns beidzis toreizējās Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas un juridisko fakultāti. Jau no 60. gadiem Torgāns augstskolā ieņēmis dažādus amatus. 1991. gadā kļuvis par LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāju, bet 1997. gadā kļuvis par dekānu Juridiskajā fakultātē.

Torgāns 2008. gadā kļuva par Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoru, bet 2014. gadā viņam beidzās likumā noteiktais tiesneša pilnvaru termiņš.

Tāpat Torgāns strādāja advokatūrā un ir Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) īstenais loceklis.

Torgāns ir vairāku desmitu grāmatu un vairāku simtu citu publikāciju autors.

Torgāns apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. 2011. gadā saņēmis LU gada balvu zinātnē par zinātniskās skolas izveidi civiltiesībās, 2013. gadā saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā “Gada cilvēks 2013”.

2018. gadā Torgāns saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība sveic visas sievietes Starptautiskajā sieviešu dienā

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība pievienojās RD/NVO sadarbības memorandam

Atbilstoši ārkārtas situācijas apstākļiem un COVID-19 vīrusa apkarošanas nosacījumiem, nevalstisko organizāciju pārstāvji tika pa vienam aicināti uz Rīgas domes telpām, lai parakstītu Rīgas domes un Nevalstisko organizāciju sadabības memorandu. 2020.gada 10.septembra sēdē LJA valde un biedi nobalsojuši pilnvarot LJA Pārstāvju nodaļas locekli Sergeju Mahņovu parakstīt sadarbības memorandu. Faktiski parakstīšana notikusi 17.decembrī. Organizācijas tuvākaja laikā savā starpā vienosies par padomes sastāvu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Priecīgus Ziemassvētkus!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Šodien mūsu biedrība atzīmē izveidošanas 17.gadadienu!

17 gadi

Latvijas juristu apvienība savu 17.gadadienu šoreiz atzīmē neklātienē. Biedri noteikti pulcēsies klātienes sanāksmei vēlāk, kad tas kļūs iespējams pēc ierobežojumu atcelšanas. Neskatoties uz nepieciešamību pietureties pie attālinātā darbības režīma, biedri nepārtraukti turpina piedalīties dažādos pasākumos. Visi ir nedaudz noguruši, bet priecīgi par paveikto šajos gados.

Šodien aprit arī 30 gadi, kopš LJA biedrs Ivars Redisons, 1990.gada 11.decembrī prezentēja nevardarbīgas pretošanās plānu (rīcība X stundā) saistībā ar Latvijas neatkarības atgūšanas nepieciešamību. Tobrīd I.Redisona kungs bija Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietnieks. Kā zināms, plāna izstrādē tolaik piedalījies arī LJA biedrs Andris Bunka, pildot Ministru prezidenta palīga un Valdības apsardzes dienesta vadītāja funkcijas.

Sveicam visus biedrus organizācijas dibināšanas dienā!

Posted in Uncategorized | Leave a comment