Notiks Baltijas ceļa 30.gadadienai veltītā konference

22.augustā no 11:30 – 14:30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks konference, kurā triju baltijas valstu juristi atskatīsies uz Baltijas valstu izaugsmi tiesiskās vides sakārtošanā, pārrunās politisko un sociālo procesu ietekmi uz tiesībām. Reģistrēties konferencei iespējams šeit.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība rūpīgi iepazīsies ar 5G sakaru tehnoloģijas izstrādātāju sniegto informāciju

Ņemot vērā, ka virkne pilsonisko sabiedrību pārstāvošo biedrību ir vērsušās viena pie otras un pie LJA saistibā ar informāciju par 5G sakaru tehnoloģiju izmantošanas liegumu Briseles centrālās municipalitātes teritorijā, Latvijas juristu apvienībā Sadarbības sektors uzsāks turpmāk visas informācijas apkopošanu par 5G sakaru tehnoloģijas pielietošanas liegumiem un šo liegumu iemesliem. Šobrīd LJA Sadarbības sektors ieguva informāciju, ka arī dažos Šveices administratīvos apgabalos ir atlikta lēmuma pieņemšana par atļaujas došanu 5G tīkla ieviešanai telekomunikācijās. LJA Sadarbības sektors apkopos ziņas par tiesību normām, kuras būtu attiecināmas uz elektromagnētiskā lauka frekvenču joslām, izplatīšanās diagrammām, pieļaujamām izstarojuma jaudām, cilvēka organisma reakcijām uz elektromagnētisko lauku. Veicot informācijas apkopošanu no pirmavotiem, pētījuma rezultāti netiks nodoti atklātībā, bet kā konfidenciāls atzinums tiks nosūtīti valdībai un valsts prezidentam.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aptauja par Valsts policijas darbinieku samazināšanu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LJA sniedz vērtējumu par gaidāmo Valsts policijas reformu

19.jūnijā notika Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kurā piedalījās LJA pārstāvji ar biedrības vērtējumu par ieplānoto reformu. Sēdes sākumā VP pārstāvis iepazīstināja Saeimas deputātus ar reformas vispārīgiem administratīviem parametriem. Turpinājumā iekšlietu ministrs sniedza savu vērtējumu, ka pieteiktā reforma viņaprāt neatrisinās šobrīd pastāvošās problēmas ar izmeklēšanas funkcijā iesaistītā personāla noslodzi un atalgojumu. LJA sniedza deputātiem analīzi par kriminogēnās situācijas dažādiem aspektiem – krimināltiesiskiem, darba organizācijas, kriminoloģiskiem, kriminālistiskiem, kriminālprocesuāliem un citiem. LJA sniedza aprēķinus par nepieciešamo policijas kapacitāti, kura būtu atbilstoša apstrādāto notikumu skaitam, LAPK lietvedību skaitam un ekspertīžu skaitam. LJA ieskatā nav pieļaujama VP personāla skaita samazināšana par 632 amata vietām, jo esošās slodzes apstrādei ir nepieciešami 10500 – 11000 darbinieki, bet VP Šobrīd ir nedaudz vairāk par 7200 amata vietām. LJA ieskatā koalīcijas partneriem ir jāvienojas par budžeta grozījumiem tādā apjomā, lai neviena vieta nebūtu jālikvidē, bet ideālā variantā pat jāpalielina darbinieku skaits uzticēto funkciju efektīvai izpildei.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kristaps Zariņš: Valsts un baznīcas attiecības – vai mainīsim pamatprincipus?

Saeima nupat pieņēmusi grozījumus Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā, nosakot, ka baznīcas vadībai jābūt Latvijas pilsoņiem, kuri vismaz pēdējos 10 gadus ir arī Latvijā dzīvojuši. Šiem likuma grozījumiem skaidri saskatāma valsts drošības politikas dimensija, lai arī daudzi varbūt teiks, ka tas izskatās pēc iejaukšanās baznīcas iekšējās lietās. Domāju, ka valsts drošības apsvērumi patiešām ir nopietns arguments, lai tomēr mainītu noteiktus reliģisko organizāciju uzbūves principus. Līdztekus atklāts ir arī jautājums par izmaiņām regulējumā, kas attiecas uz visām reliģiskajām organizācijām. Šeit vietā būtu uzdot jautājumu – vai mainīsim pamatprincipus? Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kristaps Zariņš ministru prezidentam: Zinātnei jāatvēl galvenā vieta valsts attīstībā!

29.maijā notika MK/NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde. Sēde laikā citu problēmu starpā LJA biedrs Kristaps Zariņš ņēma vārdu skaidrojot zinātnes nozīmi. “Zinātnes atziņām jābūt valsts attīstības koncepcijas pamatā, zinātnes attīstība ļaus ilgtermiņā nodrošināt valsts attīstību” – skaidroja Kristaps Zariņš. Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš pilnībā piekrita paustajam viedoklim, kā arī paziņoja par padomnieka nozīmēšanu pastāvīga dialoga uzturēšanai.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LJA zinātniskā sanāksme “Satversme – stabilas sabiedrības pamats”

25.aprīlī 14:00, Rīgā, Krāmu ielā 3, Barikāžu muzeja telpās notiks Latvijas juristu apvienības rīkotā zinātniskā sanāksme “Satversme – stabilas sabiedrības pamats. Sanāksmi atbalsta “1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība”. Spiediet šeit, lai reģistrētos pasākumam.

  1. LU Medicīnas fakultātes docētājs, “1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības” valdes loceklis Romualds Ražuks – “Satversmē noteikto veselības aprūpes tiesību realizācija”.
  2. LJA Pārstāvju nodaļas loceklis Kristaps Zariņš – “Meklējot zinātni Satversmē, jeb Satversmes 113.pants: aktualitāte, precedenti un piemērošana”.
  3. LJA Sadarbības sektora 12.grupas vadītājs Rihards Bērzkalns – “Satversmes izpratne vērtējot tiesības uz pulcēšanās brīvību”.
  4. LJA valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka – “Operatīvā iekļūšana: tiesību ievērošana citu tiesību garantēšanai”.
  5. LJA pārstāve Barba Girgensone – “Mantojuma atstājēja gribas izteikuma un tā īstenošanas problemātika Satversmes 90.panta kontekstā”.
  6. Prokuroru biedrības vadītājs Jānis Ilsteris – “Satversmes grozījumi, Prokuratūras ierakstīšana Satversmē”.
Posted in Uncategorized | Leave a comment