Iedzīvotāji bažīgi par 5G sakaru sistēmas ieviešanu Garkalnes teritorijā

18.septembrī 18:00 Garkalnes novada domē notika sabiedrikā apspriešana, kurā iedzīvotaji izteica savu vērtējumu par sakaru apraides stacijas uzcelsanu Garkalnes novada teritorijā. Sanāksmē arī tika uzaicināts piedalīties LJA valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka. Īsumā: domstarpības ir izveidojušās starp vietējiem iedzīvotājiem, kuri savākuši parakstus pret apraides stacijas celtniecību, un vietējo pašvaldības deputāti I.Treibergu, kurš piekrita pārdot sev piederošu zemi sakaru operatoram apraides stacijas izvietošanai. LJA pārstāvis sanāksmē visiem klātesošiem izskaidroja tiesisko regulējumu saistībā ar ietekmes uz vidi vērtēšanu un minimālu sniedza ieskatu sakaru tehnoloģiju attīstības tendencēs. Uzstājās arī darījumā ieinteresētie komersanti. Iedzīvotāji ir pauduši nodomu vērsties LJA ar nodomu sākt tiesvedības celtniecības nepieļaušanai. Arī pats I.Treibergs ir vērsies LJA ar vēlmi uzsākt tiesvedību pret iedzīvotajiem, kuri pauduši kritisku viedokli par deputāta darbībām. Savukārt LJA biedrs K.Zariņš piedāvāja risinājumu, ļaujot izvietot apraides staciju vienai komercsabiedrībai piederošajā teritorijā.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

LJA valdes locekle tiekas ar Kolkas iedzīvotājiem

15.septembrī Latvijas juristu apvienības valdes locekle Anta Rugāte uzturējās Kolkā, kur tikšanās laikā ar vietējiem iedzīvotājiem uzstājās ar priekšlasījumu par Tāļa Vaidara rakstniecības mantojumu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notiks Baltijas ceļa 30.gadadienai veltītā konference

22.augustā no 11:30 – 14:30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks konference, kurā triju baltijas valstu juristi atskatīsies uz Baltijas valstu izaugsmi tiesiskās vides sakārtošanā, pārrunās politisko un sociālo procesu ietekmi uz tiesībām. Reģistrēties konferencei iespējams šeit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Latvijas juristu apvienība rūpīgi iepazīsies ar 5G sakaru tehnoloģijas izstrādātāju sniegto informāciju

Ņemot vērā, ka virkne pilsonisko sabiedrību pārstāvošo biedrību ir vērsušās viena pie otras un pie LJA saistibā ar informāciju par 5G sakaru tehnoloģiju izmantošanas liegumu Briseles centrālās municipalitātes teritorijā, Latvijas juristu apvienībā Sadarbības sektors uzsāks turpmāk visas informācijas apkopošanu par 5G sakaru tehnoloģijas pielietošanas liegumiem un šo liegumu iemesliem. Šobrīd LJA Sadarbības sektors ieguva informāciju, ka arī dažos Šveices administratīvos apgabalos ir atlikta lēmuma pieņemšana par atļaujas došanu 5G tīkla ieviešanai telekomunikācijās. LJA Sadarbības sektors apkopos ziņas par tiesību normām, kuras būtu attiecināmas uz elektromagnētiskā lauka frekvenču joslām, izplatīšanās diagrammām, pieļaujamām izstarojuma jaudām, cilvēka organisma reakcijām uz elektromagnētisko lauku. Veicot informācijas apkopošanu no pirmavotiem, pētījuma rezultāti netiks nodoti atklātībā, bet kā konfidenciāls atzinums tiks nosūtīti valdībai un valsts prezidentam.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aptauja par Valsts policijas darbinieku samazināšanu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LJA sniedz vērtējumu par gaidāmo Valsts policijas reformu

19.jūnijā notika Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kurā piedalījās LJA pārstāvji ar biedrības vērtējumu par ieplānoto reformu. Sēdes sākumā VP pārstāvis iepazīstināja Saeimas deputātus ar reformas vispārīgiem administratīviem parametriem. Turpinājumā iekšlietu ministrs sniedza savu vērtējumu, ka pieteiktā reforma viņaprāt neatrisinās šobrīd pastāvošās problēmas ar izmeklēšanas funkcijā iesaistītā personāla noslodzi un atalgojumu. LJA sniedza deputātiem analīzi par kriminogēnās situācijas dažādiem aspektiem – krimināltiesiskiem, darba organizācijas, kriminoloģiskiem, kriminālistiskiem, kriminālprocesuāliem un citiem. LJA sniedza aprēķinus par nepieciešamo policijas kapacitāti, kura būtu atbilstoša apstrādāto notikumu skaitam, LAPK lietvedību skaitam un ekspertīžu skaitam. LJA ieskatā nav pieļaujama VP personāla skaita samazināšana par 632 amata vietām, jo esošās slodzes apstrādei ir nepieciešami 10500 – 11000 darbinieki, bet VP Šobrīd ir nedaudz vairāk par 7200 amata vietām. LJA ieskatā koalīcijas partneriem ir jāvienojas par budžeta grozījumiem tādā apjomā, lai neviena vieta nebūtu jālikvidē, bet ideālā variantā pat jāpalielina darbinieku skaits uzticēto funkciju efektīvai izpildei.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kristaps Zariņš: Valsts un baznīcas attiecības – vai mainīsim pamatprincipus?

Saeima nupat pieņēmusi grozījumus Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā, nosakot, ka baznīcas vadībai jābūt Latvijas pilsoņiem, kuri vismaz pēdējos 10 gadus ir arī Latvijā dzīvojuši. Šiem likuma grozījumiem skaidri saskatāma valsts drošības politikas dimensija, lai arī daudzi varbūt teiks, ka tas izskatās pēc iejaukšanās baznīcas iekšējās lietās. Domāju, ka valsts drošības apsvērumi patiešām ir nopietns arguments, lai tomēr mainītu noteiktus reliģisko organizāciju uzbūves principus. Līdztekus atklāts ir arī jautājums par izmaiņām regulējumā, kas attiecas uz visām reliģiskajām organizācijām. Šeit vietā būtu uzdot jautājumu – vai mainīsim pamatprincipus? Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment