Latvijas juristu apvienībai 15 gadi!

12.decembrī viena no Latvijas nevalstiskajām organizācijām – Latvijas juristu apvienība – atzīmēja 15 gadu jubileju. Latvijas juristu apvienība ietur divus galvenos virzienus: biedru pētījumi tiesību zinātnes nozarē, kā arī dalība valsts pārvaldes procesos, kur ar konsultatīvo orgānu starpniecību attiecīgā institūcija tiek iepazīstināta ar biedrības rīcībā esošiem pētījumu rezultātiem un citu informāciju. LJA pārstāvji tikuši ievēlēti ministriju un iestāžu konsultatīvajās padomēs, pārstāvēja visas Latvijas NVO Ministru kabineta komitejā, Nacionālajā trīspusējā padomē, Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojuma kontroles komitejā, Saeimas komisijās un citviet. LJA ir izveidojusies cieša noturīga sadarbība ar Igaunijas juristu biedrību (vadītājs Meelis Pirn) un Lietuvas juristu savienību (vadītājs Vytautas Nekrošius). Ar LJA dažādu tiesisko risinājumu meklējumos ir sadarbojušās daudzas no mūsu valsts nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Prokuroru biedrība, „Par legālo saturu”, „Patvērums droša māja”, asociācija „Ģimene”, Tiesību zinātņu pētniecības institūts, EAPN, Sociālo reformu biedrība, Pilsoniskā alianse, „1991.gada barikāžu dalībnieku atceres biedrība”. Juristu apvienības biedri ir mācībspēki vairākās Latvijas augstskolās. Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Laimīgu jauno 2019.gadu!

zvanini

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Priecīgus Ziemassvētkus!

Image | Posted on by | Leave a comment

LJA sveic Latvijas juristu biedrību 30 gadu jubilejā

Latvijas juristu apvienība apsveic Latvijas juristu biedrības biedrus LJB dibināšanas 30 gadu jubilejā. LJA ir cieša saistība ar Latvijas juristu biedrību. LJA priekšsēdētājs R.Bunka ir LJB prezidija loceklis. LJB prezidija locekļi A.Bunka, I.Redisons, J.Ievītis arī ir LJA biedri. Latvijas juristu biedrība tika nodibināta Latvijas Zinātņu akadēmijā 1988.gada 17.decembrī. Sanāksmē piedalījās 620 dibinātāji no visas Latvijas – atminas viens no viceprezidentiem Ivars Redisons. Par pirmo biedrības prezidentu tika ievēlēts Valdis Birkavs. Vēlāk, 1995.gadā, par biedrības vadītāju kļuva Aivars Borovkovs, jo Valdis Birkavs tobrīd darbojās aktīvajā politikā. Latvijas juristu biedrība vairākus gadus ir piedalījusies “Juristu dienu” pasākumu organizēšanā. Latvijas juristu apvienība divas reizes (2005.gadā un 2011.gadā) rosināja uzsākt sarunas par apvienošanos. Abas reizes rosinājums ir palicis bez atbildes. Latvijas juristu apvienība arī šobrīd ir gatava sniegt organizatorisku atbalstu LJB strukturālai sakārtošanai.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Sceicam biedrus LJA 15.gadadienā!

Latvijas juristu apvienība šodien atzīmē 15 gadu jubileju! Darbības periodā biedrības biedri ir piedalījušies dažādās sabiedriskajās un zinātniska rakstura aktivitātēs. Ir piedzīvoti dažādi priecīgi notikumi, kā arī garlaicīga sūrā darba mirkļi. Biedrība iesaistījusies dažādu valsts varas institūciju darbības konsultēšanā. Lai atskatītos uz paveikto un atzīmētu gadadienu, LJA biedri pulcēsies uz svinīgo pasākumu kopā ar sadarbības partneru pārstāvjiem.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Baltkrievijas juristi sāk tuvoties Eiropas tiesību telpai

Ilgāku laiku sabiedrībā ir vērojama Baltkrievijas nevalstisko organizāciju vēlme dibināt ciešākus kontaktus ar citām Eiropas valstīm. Baltkrievija ģeogrāfiski vienmēr ir bijusi tieši Eiropas valsts. Kā noprotams, Baltkrievijas NVO ir saņēmušas valsts vadības signālu dibināt ciešākus kontaktus. Šajā sakarā no Baltkrievijas juristu savienības uz LJA 19.oktobrī tika atsūtīts uzaicinājums uzsākt sadarbību zinātnes virzienā (tiesību nozarē) un sabiedriskās darbības virzienā (Baltkrieviju interesē LJA pieredzes pārņemšana). Jāsaka, ka Baltkrievijas pārstāvji izrādīja cieņu pret LJA, atsūtot memoranda teksta versiju arī skaidrā latviešu valodā. Pēc konsultācijām ar Ārlietu ministriju par memoranda saturu, LJA biedri balsojumā atbalstīja sadarbības uzsākšanu parakstot memorandu. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Izmaiņas KNAB Sabiedriski konsultatīvajā padomē

22.novembrī noritēja kārtējā KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes sēde. SKP darba kārtībā bija vairāki jautājumi, tai skaitā jaunas SKP vadības vēlēšanas, jo iepriekšējam padomes priekšsēdētājam beidzies pilnvaru termiņš. Padomes locekļi atklātās vēlēšanās vienbalsīgi SKP priekšsēdētāja amatā ievēlēja “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktori Lieni Gāteri, bet par priekšsēdētāja vietnieci – Latvijas Juristu apvienības valdes locekli Kitiju Biti. Sēdes laikā padomes sastāvā tika uzņemts arī jauns biedrs – Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).Sēdē padomes locekļus uzrunāja KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, iepazīstinot ar veiktajām strukturālajām pārmaiņām birojā, izskaidrojot pārmaiņu nepieciešamību, kā arī atbildot uz SKP locekļus interesējošiem jautājumiem par biroja darbu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment