Monthly Archives: December 2015

Biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežojumi

11.12.2015. saskaņā ar 25.novembra NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē nolemto, Finanšu ministrija (FM) organizēja tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) sagatavotajiem priekšlikumiem veikt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka kritērijus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LJA 12 gadi

Savu 12.gadadienu organizācija sagaidīja trauksmainā laikā. Valsts struktūras, sava lietderīguma pasvītrošanai, mēdz virzīt priekšlikumus ar tādu ievirzi, kas nerada atsaucību sabiedrības pārstavjos. Starptautiskā situācija saglabājas saspīlēta daudzu objektīvu apstākļu iespaidā. Neraugoties uz grūtībām, LJA biedri ir izveidojuši saliedētu sadarbības mehānismu. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tikšanās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vadību

2.decembrī LJA priekšsēdētājs R.Bunka tikās ar VSAA vadību. Tikšanās laikā ir pārrunāta nevalstisko organizāciju iesaistīšana sociālo procesu vērtēšanā, atzinumu sniegšanā. VSAA vadība bija priecīga, ka MK/NVO sadarbības memoranda padomi pārstāv organizācijas ar konstruktīvu viedokli. Iepriekš bija gadījumi, kad biedrības pārstāvošo … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment