Latvijas juristu apvienība rūpīgi iepazīsies ar 5G sakaru tehnoloģijas izstrādātāju sniegto informāciju


Ņemot vērā, ka virkne pilsonisko sabiedrību pārstāvošo biedrību ir vērsušās viena pie otras un pie LJA saistibā ar informāciju par 5G sakaru tehnoloģiju izmantošanas liegumu Briseles centrālās municipalitātes teritorijā, Latvijas juristu apvienībā Sadarbības sektors uzsāks turpmāk visas informācijas apkopošanu par 5G sakaru tehnoloģijas pielietošanas liegumiem un šo liegumu iemesliem. Šobrīd LJA Sadarbības sektors ieguva informāciju, ka arī dažos Šveices administratīvos apgabalos ir atlikta lēmuma pieņemšana par atļaujas došanu 5G tīkla ieviešanai telekomunikācijās. LJA Sadarbības sektors apkopos ziņas par tiesību normām, kuras būtu attiecināmas uz elektromagnētiskā lauka frekvenču joslām, izplatīšanās diagrammām, pieļaujamām izstarojuma jaudām, cilvēka organisma reakcijām uz elektromagnētisko lauku. Veicot informācijas apkopošanu no pirmavotiem, pētījuma rezultāti netiks nodoti atklātībā, bet kā konfidenciāls atzinums tiks nosūtīti valdībai un valsts prezidentam.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s