Zinātne

Kas ir pētījums? Kā plānot laiku pētījuma izstrādei? Kā rakstīt pētnieciskā darba ievadu? Kā prezentēt pētījumu?

 

Ja kaut viens jautājums ir ieinteresējis arī tevi, nāc uz Latvijas Nacionālo bibliotēku katru marta otrdienu no 18.00 līdz 20.00 un gūsti pārliecību, ka izstrādāt pētījumu ir interesanti, tas nav sarežģīti.
kitija
Nodarbības norise: nodarbība sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā pētnieciskā darba izstrādes teorija, otrajā – studentu patstāvīgais darbs. Starp nodarbības daļām Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu sniegtā informācija par Bibliotēkas atbalsta iespējām pētnieciskā darba izstrādē.
Nodarbības 1. un 2. daļa nav saistītas. Students var apmeklēt pēc izvēles visu ciklu, tikai teorētisko daļu, tikai praktisko daļu vai atsevišķas nodarbības. Jebkura papildu informācija bitija@inbox.lv
Nodarbību plānojums:
  1. nodarbība 7. marts. 1. daļa: pētījuma plānošana; pētījuma robežu noteikšana (temats, objekts, priekšmets, satura rādītājs), praktiskie piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.
  2. nodarbība 14. marts. 1. daļa: problēmas izvirzīšana, mērķa noteikšana, uzdevumi mērķa sasniegšanai; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.
  3. nodarbība – 21. marts. 1. daļa: pētījuma jautājumi, metodes; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.
  4. nodarbība – 28. marts. 1. daļa: pētījuma izstrādes nianses, rezultāti un to noformēšana, prezentēšana; praktiski piemēri + LNB konsultācijas. 2. daļa: pētnieciskā darba izstrāde.
Kopumā plānotas četras nodarbības – katru marta otrdienu no plkst. 18.00 līdz 20.00. Nodarbības notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tās vadīs LJA biedre, RSU Juridiskās fakultātes lektore Dr.iur., Bc.paed. Kitija Bite. PASĀKUMS BEZ MAKSAS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s